Om LikeDinMave.dk

LikeDinMave.dk og indholdet på hjemmesiden er ejet af Norgine Danmark A/S. Materialer publiceret på denne hjemmeside har ikke til hensigt at være rådgivning og bør ikke stoles på som rådgivning. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred, bør du altid konsultere en læge, før du indleder en behandling.

Brugerbetingelser

Brugerbetingelser: Din (“du”, “dig”, “din”) anvendelse af denne hjemmeside, www.norgine.com (“hjemmeside”) er underlagt disse betingelser for brug som angivet af Norgine B.V. (“NBV”) (“vi”, “os”, “vores”). Ved at benytte denne hjemmeside angiver du, at du erklærer dig enig i disse betingelser, og de dokumenter betingelserne henviser til. Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte denne hjemmeside.

Om os:

Norgine B.V. er et selskab registreret i Nederlandene med selskabsnummer 30127007. Vores registrerede kontor er:

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam Zuid-Oost

Nederlandene

Denne hjemmeside:

Vi kan efter vores valg og uden varsel tilbagekalde eller redigere denne hjemmeside og materialer publiceret på den eller begrænse adgang til dele af denne hjemmeside, materialer på hjemmesiden eller hele hjemmesiden. Ændringer på denne hjemmeside træder i kraft ved udgivelse på denne hjemmeside. Vi er ikke forpligtigede til at opdatere sådanne.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Medmindre andet er angivet, er alle intellektuelle ejendomsrettigheder for denne hjemmeside, samt de materialer det indeholder, herunder produktnavne, logoer, billeder og domænenavne, ejet af eller licenseret til os eller vores datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Du må gengive sider fra denne hjemmeside til din egen private/ikke kommercielle brug, såfremt du angiver kilden og ikke publicerer eller redigerer disse kopier. Du må ikke på anden vis bruge sider fra denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige tilladelse, som kan anmodes om via kontact@norgine.dk. Intet heri må fortolkes som en tildeling af licens eller rettighed under nogen af vores intellektuelle rettigheder eller under tredjeparts intellektuelle rettigheder.

 

Pålidelighed:

Denne hjemmeside indeholder information om Norgines produkter (kollektivt benævnt “Produkter”) godkendt (til brug for mennesker) af regulerende myndigheder i hvert af de områder, hvor produkterne er licenserede. Sådan information er kun beregnet til generel information og bør ikke anvendes til selvdiagnose. Der bør altid søges råd hos en læge eller anden sundhedsfaglig rådgiver før køb og/eller brug af nogen af disse produkter. Denne hjemmeside er ikke en reklame, er kun til orientering, og er ikke et bindende tilbud om at levere nogen som helst form for service. Materialer publiceret på denne hjemmeside har ikke til hensigt at være rådgivning og bør ikke stoles på som rådgivning.

 

Privatlivsbeskyttelse og Cookies:

Vi behandler information om dig i henhold til vores privatlivs- og cookie-politik. Ved at anvende denne hjemmeside accepterer du at blive behandlet i henhold til denne privatlivs- og cookie-politik, og garanterer at alle data, du indtaster, er korrekte.

 

Linking:

Du må kun linke til denne hjemmeside, hvis det er fair og lovligt, og det ikke skader eller udnytter vores omdømme. Vi forbeholder os retten til uden varsel at tilbagetrække denne rettighed. Etablér ingen link der antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller anerkendelse fra vores side, hvor et sådant ikke eksisterer. Du må ikke linke fra en hjemmeside, du ikke ejer. Lav ingen andre former for frames eller links til denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige godkendelse, der kan anmodes om via kontakt@norgine.dk. Links til andre hjemmesider fra denne hjemmeside er kun til orientering, og indebærer ikke vores godkendelse eller tilknytning til leverandørerne af disse hjemmesider. Vi har ikke kontrol over indholdet af disse hjemmesider, accepterer intet ansvar for dem og fralægger os ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

 

Virus, hacking og angreb:

Du må:

  • kun bruge denne hjemmeside til lovlige formål
  • ikke misbruge denne hjemmeside ved bevidst at introducere vira, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt (“Skadelige Materialer”)
  • ikke forsøge at få uautoriseret adgang til denne hjemmeside, serveren den ligger på eller en hvilken som helst server, computer eller database knyttet til denne hjemmeside
  • ikke angribe denne hjemmeside via et denial-of-service angreb eller et distribueret denial-of service angreb.

Vi gør os alle rimelige anstrengelser for at sikre at denne hjemmeside er fri for Skadelige Materialer, men garanterer det ikke, og accepterer intet ansvar for eventuelt tab eller skade på dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiel forårsaget af Skadelige Materialer, på grund af din brug af denne hjemmeside eller download af materiale postet på denne hjemmeside, eller en hvilket som helst hjemmeside linket til denne hjemmeside.

 

Ansvarsfraskrivelse:

Denne hjemmeside, og materialer vist på denne hjemmeside, stilles til rådighed uden erklæringer, tilstandsgarantier eller andre vilkår med hensyn til deres nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et bestemt formål. Vi udelukker udtrykkeligt alle erklæringer, betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kunne være underforstået ved lov, sædvane eller “the law of equity” i forbindelse med denne hjemmeside eller materialerne på denne hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige såfremt denne hjemmeside på noget tidspunkt eller i en tidsperiode er utilgængelig. Vi fralægger os ethvert ansvar for følger af besøgenes tillid til materialer, der er publiceret på denne hjemmeside eller for andre, der er blevet informeret om indholdet af sådanne materialer. Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte tab, indirekte tab eller følgeskader, herunder et hvilket som helst tab af indkomst, omsætning eller overskud samt brugstab og datatab, uanset om der er forårsaget af erstatningsret (herunder uagtsomhed), kontaktbrud eller andet i forbindelsen med brugen, manglende evne til at bruge eller resultatet af brugen af denne hjemmeside, en hvilken som helst hjemmeside linket til denne hjemmeside og materialer postet på denne hjemmeside. Intet i disse betingelser ekskluderer eller begrænser vores ansvar for død eller personlig skade forårsaget af vores uagtsomhed eller vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger, eller bevidst urigtige oplysninger om grundlæggende spørgsmål eller noget andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

 

Gyldighed:

Hvis en bestemmelse i brugerbetingelserne, privatlivspolitikken eller cookie-politikken er, eller bliver, ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, ændrer det ikke på lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden del af brugerbetingelserne, privatlivspolitikken eller cookie-politikken.

Forhold:

Brugerbetingelserne, privatlivspolitikken og cookie-politikken skaber ikke noget partnerskab mellem dig og NBV eller udnævner dig eller os som agent for den anden.

Gældende Lov:

Disse brugerbetingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Nederlandene og er udelukkende underlagt domstolene i Nederlandenes jurisdiktion.

Kontakt:

Hvis du har nogen bekymringer om materialer på denne hjemmeside bedes du kontakte kontakt@norgine.dk.

Tak fordi du besøger denne hjemmeside.